Ayaz Həsənov

Mərkəzinin tərəfindən təşkil edilən Milli mühasibat və 1C kursunda iştirakdan çox məmnun oldum. Kurs zamanı ixtisasım olan mühasibat üzrə biliklərimi təkrarlamaqla yanaşı yeni biliklər əldə etdim. Bununla yanaşı bu sahədə fəaliyyət göstərən yeni yeni şəxslərlə tanışlıq imkanı oldu. Mühasibat sahəsini öyrənmək istəyən və ya mənim kimi istifadə etmədiyi üçün yeniləmək istəyənlərə tövsiyyə edirəm.