3DSMAX AUTODESK firmasının istehsal etdiyi qrafik proqramdır. Bu proqram vasitəsi ilə 3 ölçülü sistemdə 3D modelləşdirmə və animasiya yaratmaq mümkündür. Animasiya filmlərindən tutmuş foto realistik görüntülərin alınmasına qədər işlər gorməyin mümkün olduğu bu proqramın rahat istifadə edilə bilinməsi onun 3D  proqramları arasında daha geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Beləki, bu proqram film-animasiya istehsalında, interyer-eksteryer dizayn sahəsində çox geniş istifadə edilir. Proqram 3D personajların yaradılması və onlara hərəkət verilməsi üçün özəl imkanlara malikdir. Son zamanlar proqrama edilmiş dəyişikliklər sayəsində görüntünün daha fotorealistikalınması uçun xeyli irəliləyişlər əldə edilmişdir ki, bu da daha cox prodakşn kompaniyalarının və interyer dizaynerlərinin işinə yaramışdır.

3D Max proqramının baza kursuna aşağıdakılar daxildir:

• 3DS MAX-a giriş

Ümumi məlumat. Proqramın imkanları. Sistem təlabatları. İnterfeys.

• Sadə obyektlərin yaradılması.

Sadə obyektlərin-primitivlərin yaradılması. Primitivlərin parametrləri. Yaradılma metodları.Primitivlərin növləri.

• Obyektlərinidarəedilməsi.

Obyektlərin seçilmə üsulları.
Obyektlərin transformasiyası.
Klonların yaradılması.
Massivlər.
Düzləndirmə.
Birləşdirmələr.
Koordinat sistemləri və transformasiya mərkəzləri.

• Obyektlərinmodelləşdirilməsi
3 DS MAX-da modelləşdirmənin növləri və modifikatorlardan istifadə qaydaları.

• Kamera və işıqlandırma.
Kameralardan istifadə. Kameraların parametrləri. Səhnənin işıqlandırılmasının əsasları.

• Vizuallaşdırma
Vizualizasiyanın tipləri, növləri, parametrləri, effektləri və idarə edilməsi.

Kursu bitirənlər imtahan verərək sertifikat əldə edirlər.

Qiymət:

Fərd-100 AZN.

Qrup – 80 AZN.