Hazırda ölkəmizdə ən prespektivli karyera yüksəlişi vədi verən sahələrdən biridə Bank sahəsidir. Sözsüz ki, bu sahə üzrə ali təhsil almış tələbələr Bank sahəsi üzrə vakansiyalarda üstünlük əldə edirlər, lakin təhsildən əlavə praktik bilik və bacarıqların olmasıda Sizlərə vakansiyalarda üstünlük qazandırmış olacaqdır. Bu səbəbdən təcrübəli kollektivimizlə BANK İŞİNİN ƏSASLARI adlı proqram hazlırladır. Bu proqram üzrə təhsil aldıqdan sonra Siz vakansiyalarda və işinizdə bir addım öndə olacaqsınız.

Modul 1: Bank sistemi

 • İqtisadi sistem və bank sektoru
 • Bankların təsnifatı

Modul 2: Bankın strukturu

 • Bankın strukturu
 • Xidmət şəbəkəsi

Modul 3: Bankın fəaliyyəti

 • Bank işində əsas anlayışlar
 • Banklarda maliyyə resurslarının formalaşması

Modul 4: Bank xidmətləri

 • Hesabların açılması
 • Kassa əməliyyatları
 • Depozitlər
 • Plastik kartlar
 • Nağdsız hesablaşmalar
 • Xarici valyuta əməliyyatları
 • Ödəniş sistemləri

Modul 5: Kreditlər

 • Kredit anlayışı
 • Kreditlərin növləri
 • Kreditlərin verilməsi
 • Kreditlərin təhlili
 • Problemli kreditlər

    Bank sahəsində işləmək istəyənlər üçün 3 aylıq kursun proqramı

 • İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar
 • Pulun və bankların meydana gəlməsi
 • Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu
 • Bank biznesinin xüsusiyyətləri, Dünyada və Azərbaycanda
 • Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu
 • Bank xidmətlərinin təsnifatı
 • Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı
 • Depozitlər və əmanətlər
 • Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar
 • Bank riskləri
 • Bank marketinqi
 • Bank gününə daxil olan praktiki işlər

*Kursu bitirənlərə Sertifikat verilir.